Saxifraga oppositifolia L. s.str.

Gegenblättriger Steinbrech

Saxifraga oppositifolia

Saxifraga oppositifolia L. s.str., 21.07.2013, © Leo Julen – am Gornergrât 3030m, Zermatt